Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla

Telefon:

+387 (0)35 258-083

Laboratorij:

+387 (0)35 258-085

Finansije:

+387 (0)35 258-081

Fax:

+387 (0)35 258-089

Email:

tzgit@bih.net.ba

GRAĐEVINSKI INSTITUT TUZLA
Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla
 

Dijelatnosti GIT Tuzla d.o.o.

PROJEKTOVANJE

* Izrada građevinskih projekata

* Izrada arhitektonskih projekata

* Projektovanje novih i sanacija postojećih objekata i konstrukcija visokogranje i niskogradnje

* Termički proračun građ.materijala

* Izrada dokumentacije za legalizaciju objekata

* Nostrifikacija

 

ISPITIVANJE

* Laboratorij je akreditovan po standradu BAS EN ISO/IEC 17025

* Ispitivanje građevinskih materijala

* Ispitivanje građevinskih konstrukcija i konstruktivnih elemenata

* Ispitivanje izolacionih građevinskih materijala

* Površinsko i dubinsko ispitivanje terena

* Tehnička ispitivanja i analize

 

TIJELO ZA CERTIFICIRANJE

Tijelo za certificiranje akreditovano je po standradu BAS EN ISO/IEC 17065

* Cement

* Frakcionisani kameni agregat za beton i asfalt

* Fasadne opeke i blokovi od gline

* Crepovi od gline

* Porobeton

* Mineralna vuna

* Ekspandirani polistiren

* Betonski blokovi

 

Organizaciona

š

ema GIT Tuzla d.o.o.


Organizaciona šema GIT Tuzla d.o.o.
 

Istorija GIT Tuzla d.o.o.

Ideja o potrebi organizovanja naučnoistraživačke djelatnosti za potrebe proizvođača građevinskih materijala i nemetala na području sjeveroistočne Bosne, datira još od 1978. godine, kada je Skupština Udruženja građevinarstva, industrije građevinskog materijala i nemetala Osnovne privredne komore Tuzla, prihvatila inicijativu složenog sistema (SOUR) "IGMIN" Tuzla i proširila je i na SOUR "TEHNOGRAD", pošto su ta dva sistema bila duboko međuzavisna. Osnovna djelatnost "IGMINA" je bila proizvodnja građevinskog  materijala i nemetala, a djelatnost "TEHNOGRAD"-a je bilo građevinarstvo.

 

Elaborat o društvenoj i ekonomskoj opravdanosti osnivanja Instituta je pripremljen 1981. godine, a postupak osnivanja trajao je od 18.10.1983. do 28.11.1984. godine, kada je Institut GIT kao radna organizacija složenih sistema "IGMIN" i "TEHNOGRAD" sa naučnoistraživačkom i istraživačko-razvojnom funkcijom definitivno konstituisan i registrovan u  Osnovnom sudu u Tuzli (rješenje broj U/I-623/84) i upisan u Registar naučnoistraživačkih organizacija koji se vodi kod Republičkog komiteta za obrazovanje, nauku, kulturu i fizičku kulturu BiH.(rješenje broj UP-I-04-692-16/84).

 

Od 26.9.1991. g. Institut GIT je registrovan kao dioničko društvo u mješovitoj svojini sa p.o., jer su njegovi uposlenici otkupili 54,6 % državnog kapitala. U postupku privatizacije radnici Instituta GIT su ugovorom broj 3739/2002 od 03.09.2002. godine otkupili preostli dio državnog kapitala od 45,4 %, čime je Institut GIT postao firma u privatnoj svojini. Kao takav, Institut GIT je registrovan kod Kantonalnog suda u Tuzli (rješenje broj U/I-607/03 od 22.09.2003. godine) ne mijenjajući djelatnost.

 

Institut GIT se, u skladu sa svojom registrovanom  djelatnošću, bavi ispitivanjem građevinskih materijala i konstrukcija, projektovanjem novih objekata i  projektovanjem sanacije postojeći objekata. Pri tome se,  naučnoistraživačkom i istraživačko-razvojnom procesu  kontinuirano posvećuje potrebna pažnja i on je početak i  ishodište svih aktivnosti Instituta GIT.

 

Ispitivanja građevinskih materijala se obavljaju isključivo  prema relevantnim standardima i propisima, ali i zahtjevima korisnika usluga. Na savremenoj opremi, standardizovanim  metodama ispituju se sve vrste građevinskih materijala:  agregat, kamen, cement, filer, svježi i očvrsli beton, pijesak,  asfalt, opekarski proizvodi, malter, mase za ispunu i završnu  obradu, betonska galanterija, konstruktivni elementi itd. Za  veliki broj poznatih proizvođača betona, Institut GIT radi  proračun receptura, ali i završne ocjene kvaliteta betona iz  proizvodnog pogona fabrike betona (stastistika) i po  partijama ugrađenim u objekte.

 

Posebno dobru suradnju Institut GIT d.o.o. ostvaruje sa:

 

Institut za akreditiranje BiH

 

Institut IRMA Slovenija

 

Institut IMS Beograd

 

Institut Građevinarstva Hrvatske

direktor GIT Tuzla d.o.o.
mr.sci, Asmir Softić dipl.inž.građ.