Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla

Telefon:

+387 (0)35 258-083

Laboratorij:

+387 (0)35 258-085

Finansije:

+387 (0)35 258-081

Fax:

+387 (0)35 258-089

Email:

tzgit@bih.net.ba

GRAĐEVINSKI INSTITUT TUZLA
Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla

Odjel za projektovanje


Projektovanje je takođe važan segment rada i poslovanja Instituta GIT, kako objekata niskogradnje (putevi, raskrsnice, mostovi, pješačke staze, klizišta), tako i objekata visokogradnje (industrijski, poslovni, sportski, stambeni) i objekti druge namjene.

 

Za osavremenjavanje procesa projektovanja, Institut GIT je posljednjih godina uložio značajna sredstva za kupovinu računarske opreme, specijaliziranih građevinskih programa, plotera, štampača i sl.

 

U preko 30 godina rada Institut je u oblasti projektovanja stekao značajne reference koje su mu dale čvrstu i značajnu poziciju na sve konkurentnijem tržištu, koje, nažalost, sve više daje prednost niskim cijenama, a ne kvalitetu.

 

Institut GIT insistira uvijek na kvalitetu, koji je dugoročno gledano, ipak, najisplativiji!

Projektanti

dr.sci, Nesib Rešidbegović, dipl.inž.građ.
dr.sci, Amir Džananović, dipl.inž.građ.
mr.sci, Asmir Softić, dipl.inž.građ.
Hasan Hadžić, dipl.inž.građ.
Muris Imšić, dipl.inž.građ.
Nedžad Imamović, dipl.inž.arh.
Admir Muratbegović, građ.teh.

dr.sci, Nesib Rešidbegović, dipl.inž.građ.

nesib.r@institut-git.ba

 

 

dr.sci, Amir Džananović, dipl.inž.građ.

amir.dz@institut-git.ba

 

 

mr.sci, Asmir Softić, dipl.inž.građ.

asmir.s@institut-git.ba

 

 

Hasan Hadžić, dipl.inž.građ.

hasan.h@institut-git.ba

 

 

Muris Imšić, dipl.inž.građ.

muris.i@institut-git.ba

 

 

Nedžad Imamović, dipl.inž.arh.

nedzad.i@institut-git.ba

 

 

Admir Muratbegović, građ.teh.

admir.m@institut-git.ba

nesib.r@institut-git.ba
amir.dz@institut-git.ba
asmir.s@institut-git.ba
hasan.h@institut-git.ba
muris.i@institut-git.ba
nedzad.i@institut-git.ba
admir.m@institut-git.ba
Rukovodilac odjela za projektovanje:
dr.sci, Nesib Rešidbegović dipl.inž.građ.
TEL: +387 (0)35 258 085
FAX +387 (0) 258 089
Rukovodilac odjela za projektovanje:
dr.sci, Nesib Rešidbegović dipl.inž.građ.

TEL: +387 (0)35 258 085;
FAX +387 (0) 258 089;