Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla

Telefon:

+387 (0)35 258-083

Laboratorij:

+387 (0)35 258-085

Finansije:

+387 (0)35 258-081

Fax:

+387 (0)35 258-089

Email:

tzgit@bih.net.ba

GRAĐEVINSKI INSTITUT TUZLA
Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla

Odjel za projektovanje


Projektovanje je takođe važan segment rada i poslovanja Instituta GIT, kako objekata niskogradnje (putevi, raskrsnice, mostovi, pješačke staze, klizišta), tako i objekata visokogradnje (industrijski, poslovni, sportski, stambeni) i objekti druge namjene.

 

Za osavremenjavanje procesa projektovanja, Institut GIT je posljednjih godina uložio značajna sredstva za kupovinu računarske opreme, specijaliziranih građevinskih programa, plotera, štampača i sl.

 

U preko 30 godina rada Institut je u oblasti projektovanja stekao značajne reference koje su mu dale čvrstu i značajnu poziciju na sve konkurentnijem tržištu, koje, nažalost, sve više daje prednost niskim cijenama, a ne kvalitetu.

 

Institut GIT insistira uvijek na kvalitetu, koji je dugoročno gledano, ipak, najisplativiji!

Projektanti

dr.sci, Amir Džananović, dipl.inž.građ.
mr.sci, Asmir Softić, dipl.inž.građ.
Hasan Hadžić, dipl.inž.građ.
Nedžad Imamović, dipl.inž.arh.
Admir Muratbegović, građ.teh.

dr.sci, Amir Džananović, dipl.inž.građ.

amir.dz@institut-git.ba

 

 

mr.sci, Asmir Softić, dipl.inž.građ.

asmir.s@institut-git.ba

 

 

Hasan Hadžić, dipl.inž.građ.

hasan.h@institut-git.ba

 

 

Nedžad Imamović, dipl.inž.arh.

nedzad.i@institut-git.ba

 

 

Admir Muratbegović, građ.teh.

admir.m@institut-git.ba

amir.dz@institut-git.ba
asmir.s@institut-git.ba
hasan.h@institut-git.ba
nedzad.i@institut-git.ba
admir.m@institut-git.ba

TEL: +387 (0)35 258 085
FAX +387 (0) 258 089

TEL: +387 (0)35 258 085;
FAX +387 (0) 258 089;