Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla

Telefon:

+387 (0)35 258-083

Laboratorij:

+387 (0)35 258-085

Finansije:

+387 (0)35 258-081

Fax:

+387 (0)35 258-089

Email:

tzgit@bih.net.ba

GRAĐEVINSKI INSTITUT TUZLA
Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale d.o.o. Tuzla
 

Laboratorij


Laboratorija Instituta GIT d.o.o. Tuzla je entitet u okviru Instituta GIT, ovlašten i odgovoran za ispitivanje građevinskih materijala:


*
  Sviježi i očvrsli beton i betonski proizvodi (blokovi, cijevi, ploče, opločnjaci, rigoli, stubovi, ivičnjaci,...)
*  Agregat za beton i asfalt
*  Kamen
*  Cement
*  Aditivi
*  Pijesak
*  Malteri
*  Fug i glet mase
*  Farbe i ljepila
*  Fasadne opeke i blokovi od gline
*  Porobeton
*  Drvo
*  Asfalt
*  Bitumen
*  Kreč, šljaka i pepeo
*  Izrada i proračun receptura za beton i asfalt
*  Projekat betona
*  Završne ocjene kvaliteta betona ugrađenog u objekat
*  Inžinjersko-geološka i geomehanička istraživanja
*  Ispitivanje građevinskih konstrukcija
*  Proračun stabilnosti
*  Ispitivanje građevinske stolarije
 

Ispitivanje građevinskih materijala

Ispitivanje se obavlja u laboratoriji na savremenoj opremi, primjenom standardizovanih ispitnih  metoda, u skladu  sa usvojenim i implementiranim sistemom kvaliteta prema standardu BAS EN ISO/IEC 17025.


Laboratoriju čine dva odjela:

1. Odjel za fizičko-mehanička ispitivanja građ. materijala

2. Odjel za hemijska ispitivanja građ. materijala
Laboratorija ima kompetentno rukovodno i tehničko osoblje sa ovlaštenjima i resursima potrebnim da izvršava svoje obaveze. Raspolaže modernom opremom koja joj je potrebna za ispitivanja kojim se bavi. Sva oprema se redovno održava i servisira, a mjerna, ispitna i kontrolna oprema se redovno kalibrišu. Za kalibraciju ispitne opreme koriste se isključivo usluge laboratorija koje mogu dokazati kompetentnost, mogućnost mjerenja i sljedivost. Radni prostori i okolina u kojoj se izvode ispitivanja propisno se održavaju tako da ne ugrožavaju valjanost rezultata i ne mogu negativno uticati na zahtijevanu tačnost mjerenja.
 

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta se obavlja prema relevantnim  standardima i propisima struke. Kada rezultati kontrole  zadovoljavaju zahtjeve postavljene tehničkim propisima i  standardima, izdaje se certifikat o kvalitetu.

Institut GIT d.o.o. Tuzla svojim klijentima tokom  kontrole kvaliteta izvođenja radova ili proizvoda pruža svu  potrebnu stručnu pomoć, savjetuje ih i učestvuje u  iznalaženju rješenja za probleme i neusklađenosti.  Stručnjaci Instituta GIT, u okviru nadležnih državnih  institucija učestvuju u izradi tehničkih propisa i standarda  iz oblasti građevinarstva i građevinskih materijala.

Institut GIT d.o.o. Tuzla kontroliše kvalitet

* cementa

* agregata za beton i asfalt

* proizvodnje betona u fabrici betona

* ugradnje betona u konstrukcije

* izvođenja sanacije i rekonstrukcije objekata (poslovni, stambeni, industrijski, druge namjene, mostovi...)

* konstruktivnih elemenata (nogara, stubova, međuspratnih i stropnih konstrukcija, ploča, cijevi, dimnjaka, panela i sl.)

* betonske galanterije (ivičnjaci, opločnjaci, rigoli)

* ugrađenog asfalta

* nadzor nad izgradnjom puteva

* supernadzor nad izgradnjom objekata različite namjene (visokogradnja, niskogradnja, industrijski objekti)

* građevinske stolarije

* ostalih građevinskih materijala

 

Akreditacija

BAS EN ISO/IEC 17025:2018

Akreditacija kojom se potvrđuje da ispunjavamo zahtjeve standarda BAS EN ISO/IEC 17025:2018 u pogledu osposobljenosti za obavljanje ispitivanja i uzorkovanja građevinskim materijala i poluproizvoda.

Certifikat o akreditaciji BAS EN ISO/IEC 17025:2006
Kliknite za detaljno područje akreditacije Laboratorije
Rukovodilac laboratorije:
Hasan Hadžić, dipl.inž.građ.
Tel: +387 (0)35 258 085
Fax +387 (0) 258 089